13 βοηθητικές σημειώσεις σχετικά με την λειτουργία του μετατροπέα από Ελληνικά σε Greeklish

 1. Πλήκτρο Open File. Ανοίξτε ένα .txt αρχείο (Text file only) και δείτε το περιεχόμενό του στο πεδίο των  Ελληνικών, αρ.8.
 2. Πλήκτρο Convert. Εφόσον υπάρχει κείμενο στο πεδίο των Ελληνικών, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να γίνει η μετατροπή και να εμφανιστεί στο πεδίο των Greeklish, αρ.10, το κείμενο όπως μετατράπηκε.
 3. Πλήκτρο Save as. Σώστε το νέο Greeklish κείμενο, μετά την μετατροπή, σε ένα αρχείο .txt (Text File).
 4. Πλήκτρο Help.
 5. Πλήκτρο About. Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος.
 6. Πλήκτρο Converting Rules. Δείτε με βάση ποιους κανόνες γίνεται η μετατροπή του κειμένου.
 7. Πεδίο κειμένου. Βλέπετε τις λειτουργίες που εκτελεί το πρόγραμμα.
 8. Πεδίο Ελληνικών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε  ή να μεταφέρεται (Copy-Paste) Ελληνικό κείμενο. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε κάποια σημεία από το κείμενο που έχετε ήδη ανοίξει.
 9. Πλήκτρο Clear text. Καθαρισμός Ελληνικού κειμένου.
 10. Πεδίο Greeklish. Εμφανίζεται το κείμενο μετά την μετατροπή σε Greeklish. Μπορείτε να διορθώσετε το κείμενο πριν το σώσετε.
 11. Πλήκτρο Clear text. Καθαρισμός Greeklish κειμένου.
 12. Γραμμή κατάστασης. Εμφανίζονται οι εντολές που εκτελεί το πρόγραμμα, μία κάθε φορά.
 13. Τρέχουσα ώρα του υπολογιστή.

e-mail: kostas@kokoras.com